referenciak.jpg

REFERENCIÁK

Területfejlesztési Operatív Program keretében 150 beadásra került pályázatból több mint 100 nyertes! Továbbá számos EFOP, Vidékfejlesztési Operatív Program és más Hazai Forrásból támogatott, megnyert pályázat

Ezen pályázatoknál a Támogatási Szerzdés megkötésétl a Záró kifizetési kérelem beadásáig teljeskör ügyintézés

  • idközi beszámolók (IB) készítése, záró beszámoló készítése
  • a közbeszerzési szakértkkel együttmködés a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, mszaki tartalom összeállítása
  • együttmködés a projektben résztvev küls szakértkkel
  • a kötelez nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása
  • közbens helyszíni ellenrzések és záró helyszíni ellenrzések elkészítése, projektmenedzser szint részvétel
  • értekezletek, megbeszélések kezdeményezése a projekt szereplivel, illetve a közremköd szervezettel

További teljeskör, folyamatos pályázatfigyelés az Önkormányzatok számára.

Konzorciumi partnerként részvétel a „Foglalkoztatási Paktum megvalósítása Nyugat-Borsodban” és a „Gyerekesély program megvalósítása Putnokon” pályázatokban, ahol a projektmenedzsmenti feladatokon túl a szakmai megvalósítás is feladatokat ad.

 

TOP-1.1.3-16-BO1-2019-00044
Termeli piac létrehozása Rudabányán
Rudabánya

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00020
Putnok Város gazdaságélénkítése, helyben megtermelt termékek piacra jutásával
Putnok

TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00024
VÉGre VÁR - Komplex turisztikai fejlesztés Szendr és térségében
Szendr

TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00039
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
Putnok

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009
Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben
Nekézseny

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00023
Az óvodai ellátás minségi fejlesztése Hangony községben
Hangony

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031
A Mesekert Óvoda bvítése Borsodnádasdon
Borsodnádasd

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00036
A Felsnyárádi Nyárfácska Óvoda Alsószuhai Tagóvodájának felújítása
Alsószuha

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00052
A Zubogyi Pamacska Óvoda fejlesztése
Zubogy

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00055
Óvoda fejlesztés Zádorfalván
Zádorfalva

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00065
Bölcsde - óvoda építése Tornanádaska községben.
Tornanádaska

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010
Zöld infrastruktúra fejlesztés Borsodnádasdon
Borsodnádasd

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00017
Domaháza csapadékvíz-elvezetése
Domaháza

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00021
Sajókaza környezetbiztonságának megteremtése, patak-meder rendezés és belterületi vízrendezés megvalósításával
Sajókaza

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033
Felsnyárád település belterületi vízrendezése
Felsnyárád

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00038
Nekézseny, Csernely-patak mederszelvény helyreállítása
Nekézseny

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00040
Vízelvezet-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Kurityánban
Kurityán

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00041
Szin község vízelvezet-hálózatának infrastrukturális fejlesztése.
Szin

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00042
Szinpetri község területén csapadékvíz elvezetés és patakmeder rendezés
Színpetri

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00045
Sajógalgóc község vízelvezet-hálózatának infrastruktúrális fejlesztése.
Sajógalgóc

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015
Kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon
Borsodnádasd

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00019
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Putnokon
Putnok

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00094
Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonysági korszersítése Járdánházán
Járdánháza

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00098
Szlsardó többfunkciós hivatalépület energetikai korszersítése
Szlsardó

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00028
Önkormányzati tulajdonú épületek épületenergetikai fejlesztése Szendrben.
Szendr

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00013
Önkormányzati épületek korszersítése megújuló energia felhasználásával Putnokon
Putnok

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00014
Borsodszentgyörgy iskola épület energiahatékonysági felújítása
Borsodszentgyörgy

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00025
Energetikai fejlesztés Kissikátor településen
Kissikátor

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00032
Martonyi község polgármesteri hivatalának energetikai korszersítése
Martonyi

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00033
Energetikai fejlesztés Nekézseny községben
Nekézseny

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00036
Energetikai fejlesztés Borsodnádasdon
Borsodnádasd

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00037
Hangony Polgármesteri Hivatala energetikai korszersítése
Hangony

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00050
Polgármesteri Hivatal energetikai korszersítése
Dövény

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051
Energetikai fejlesztés Felsnyárádon
Felsnyárád

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00055
Szin Község hivatalának energetikai korszersítése
Szin

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00063
A Kossuth Lajos Általános Iskola energetikai korszersítése
Kurityán

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00065
Szuhogy Község Önkormányzat energetikai korszersítése.
Szuhogy

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00075
Az Aggteleki Általános Iskola energetikai korszersítése
Aggtelek

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00083
Hidvégardó község általános iskolájának energetikai korszersítése
Hídvégardó

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00092
A szögligeti általános iskola energetikai korszersítése.
Szögliget

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00093
Önkormányzati intézmények energetikai korszersítése Felstelekesen
Felstelekes

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00095
Rudabánya Városházának energetikai korszersítése
Rudabány

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00105
Perkupa Községi Önkormányzat energetikai korszersítése
Perkupa

TOP-3.2.2-15-BO1-2016-00005
Olcsóbb energiaellátás a Szendri közintézményeknél.
Szendr

TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00014
Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Domaházán
Domaháza

TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00015
Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Sáta Községben
Sáta

TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00023
Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Arlón
Arló

TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00055
Védni szolgálat fejlesztése Putnokon
Putnok

TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00056
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Hidvégardó és Bódvalenke községekben
Hídvégardó

TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00006
Sáta község szociális konyhájának kialakítása a régi iskola épületében
Sáta

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00003
A társadalmi együttmködés ersítését szolgáló helyi szint komplex programok Putnokon
Putnok

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00015
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
Putnok

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00009
Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése
Arló - Járdánháza

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016
Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben
Uppony

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013
Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása Borsodnádasdon
Borsodnádasd

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00001
Bölcsde létrehozása és az óvodai szolgáltatás fejlesztése Sáta községben
Sáta

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00032
Gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása - bölcsde kialakítása Putnokon
Putnok

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00009 
Óvoda felújítás Ragály községben
Ragály

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00013
"BODROGKERESZTÚR BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE"
Bodrogkeresztúr

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00031
Az Imola-patak mederrendezése
Imola

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00082
Járdánháza belterületét veszélyeztet Gyepes patak lokális vízkár elhárítási fejlesztése
Járdánháza

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00032
Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Putnokon I. ütem
Putnok

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00033
Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Putnokon II. ütem
Putnok

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023
Sajópüspöki Község csapadék-víz elvezetésének rendezése
Sajópüspöki

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00025
Sajóvelezd község belterületi csapadékvíz elvezetés és patakmeder rendezés I. ütem
Sajóvelezd

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00027
Sajóvelezd község patakmeder rendezés II. ütem
Sajóvelezd

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00038
Szuhogy-patak medrének rendezése Szuhogy község belterületének védelmére
Szuhogy

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00044
Borsodszentgyörgy csapadékvíz rendezése
Borsodszentgyörgy

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00070
Arló Nagyközség belterületi vízrendezése
Arló

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00034
Alsótelekes község községházának energetikai korszersítése
Alsótelekes

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011
Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszersítése
Bükkmogyorósd

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00010
Csernely Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszersítése
Csernely

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00060
Önkormányzati épületek energetikai korszersítése Farkaslyukon
Farkaslyuk

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00070
Kelemér Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszersítése
Kelemér

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00014
Hivatal épület energetikai korszersítése Ormosbányán
Ormosbánya

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00028
Szalonna Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszersítése
Szalonna

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00073
Szinpetri Község faluházának energetikai korszersítése
Szinpetri

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00012
A Ragályi Balassi Bálint Általános Iskola Zubogyi Telephelyének energetikai korszersítése
Zubogy

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00019
Önkormányzati épületek energetikai korszersítése Dubicsány községben
Dubicsány

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00022
A 29 települést ellátó, szendri központú térségi orvosi ügyelet infrastrukturális fejlesztése
Szendr

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00017
A perkupai orvosi rendel infrastrukturális fejlesztése
Perkupa

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00010
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ragály, Imola, Trizs és Zubogy községekben.
Ragály

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00030
Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Komjáti községben
Komjáti

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00013
Szin Község védni szolgálatának fejlesztése
Szín

TOP-4.1.1-16-BO1-2020-00031
Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Arlón
Arló

TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00009
Csokvaomány Önkormányzat konyhájának korszersítése
Csokvaomány

TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00002
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sajókazán
Sajókaza

TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00017
Szendri Szociális Szolgáltató Központ alapszint eszközfejlesztése
Szendr

TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00022
Szociális alapétkeztetés infrastruktúrájának fejlesztése Bódvaszilason
Bódvaszilas

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027
Helyi identitás és kohézió ersítése a Szuha völgyi településeken
Rudabánya

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00029
A helyi identitás és kohézió ersítése Sáta és Nekézseny településeken
Sáta

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030
Helyi identitás és kohézió ersítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken
Arló

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00026
A helyi identitás és kohézió ersítése Borsodnádasdon
Borsodnádasd

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00017
Közösségi kezdeményez- és cselekvképesség fejlesztése a Fels-Bódva völgy 7 településén
Szendr

TOP-3.2.1-15-BO1-2018-00091 
Rudabánya Mveldési Házának energetikai korszersítése
Rudabánya

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00108
Sáta önkormányzati épületeinek energetikai korszersítése
Sáta

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00115

Arló

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00134

Járdánháza

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00133
Kelemér Mveldési Ház energetikai korszersítése
Kelemér

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00132

Putnok

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00121
A kultúrház energetikai korszersítése Domaházán
Domaháza

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00104

Hangony

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00070
Arló Nagyközség belterületi vízrendezése
Arló

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00058
Csokvaomány Község csapadékvíz elvezetése
Csokvaomány

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00057
Sáta Község vízelvezet hálózatának fejlesztése
Sáta

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00080
Borsodszentgyörgy csapadékvíz elvezetés II. ütem
Borsodszentgyörgy

TOP-3.2.1-16-BO1-2020-000155
Energetikai korszersítés Alsótelekesen
Alsótelekes

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00130
Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztését célzó beruházás Szendr városában
Szendr