referenciak.jpg

BEMUTATKOZÁS

Nonprofit társaságunk hosszú távú együttműködésben gondolkodik annak érdekében, hogy a partnerek igényeit és elvárásait minél inkább megismerve a lehető leghatékonyabban aknázzuk ki a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós forrásokat a tervezett operatív programok keretein belül. Tevékenységünk széleskörű, végigkísérjük a teljes pályázási folyamatot, a fejlesztési igény felmerülésétől a tényleges megvalósításig.

KÜLDETÉSÜNK
Nyugat-Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a pályázatokkal kapcsolatos komplett ügyintézés terhét Partnereink válláról levéve, szaktudásunkkal és gyakorlati tapasztalatunkkal megkönnyítjük a pályázás folyamatát az előkésztéstől a fizikai megvalósításon át az elszámolásig!

SZOLGÁLTATÁSAINK
- pályázati tanácsadás
- pályázatfigyelés
- szállító / tervező / mérnök / szakemberek ajánlása kivitelezéshez, megvalósításhoz

PÁLYÁZATÍRÁS
Szolgáltatásaink alappillérje a pályázatírás. Pályázatíróink tapasztalattal rendelkező szakemberek, akiknek az évek során megszerzett szakértelme, helyi ismerete olyan garanciát jelent cégünk számára, amely által az ügyfelekkel való együttműködés kockázatmentes munkafolyamatot eredményez.

SZAKTERÜLETEINK
- önkormányzati beruházások,
- vidékfejlesztés,
- gépbeszerzés, technológiai korszerűsítések,
- telephelyfejlesztés
- építési beruházások,
- kutatás-fejlesztés, innováció,
- energetika és környezetvédelem,
- turisztikai jellegű fejlesztések,
- informatika, információs-technológiai fejlesztések,
- oktatás, képzés,
- munkahelymegőrzés és - teremtés, rugalmas munkahelyek kialakítása
- egyházi fejlesztések, szociális beruházások,
- mezőgazdasági beruházások

PROJEKTMENEDZSMENT
A Támogatási Szerződés aláírását követően az elnyert összeg lehívása éppolyan összetett feladat, mint maga a pályázat megírása. Cégünk szolgáltatásai között megtalálható a projektmenedzsment vagy utógondozás illetve a projekt- és pénzügyi vezetés is.
Tapasztalt pályázati tanácsadóink és projekt menedzsereink az eljárásrendek teljes tudatában készítik elő a kifizetési kérelmeket, és felügyelik a projekt megvalósítása alatt létrejött szerződéseket, továbbá feladataink közé tartozik a projekt előrehaladási jelentések és záró projekt előrehaladási jelentések készítése. Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről való tájékoztatáson felül, koordináljuk a kötelező és a kötelezőn túli nyilvánosság biztosítását is. A támogatási szerződés megkötésétől az utolsó kifizetési kérelem elfogadásáig segítjük, ide értve a záró beszámoló benyújtását követő záró helyszíni ellenőrzést is.

TEVÉKENYSÉGEINK
- a projekt beszerzési tervének elkészítése szerződéstervezetek előzetes véleményezése, megkötött szerződések ellenőrzése
- projekttel kapcsolatos valamennyi dokumentációs kötelezettség (Kifizetési kérelem, Időközi Beszámoló, Változás bejelentő, Támogatási Szerződés módosítás)
- időközi beszámolók (IB) készítése, záró beszámoló készítése
- a közbeszerzési szakértő által készített közbeszerzési terv ellenőrzése
- a projektben résztvevő külső szakértők szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése
- a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellenőrzése
- közbenső helyszíni ellenőrzések és záró helyszíni ellenőrzésen történő részvétel
- értekezletek, megbeszélések kezdeményezése a projekt szereplőivel, illetve a közreműködő szervezettel
- az ütemtervnek megfelelően a projekt folyamatos figyelemmel kísérése