Gyermekesély program megvalósítása Putnok járásban

Az Európai Szociális Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatásából valósul meg a „Gyermekesély program megvalósítása Putnok járásban” elnevezésű projekt, amelyet Putnok Város Önkormányzata nyújtott be az EFOP-1.4.2-16 – „Integrált térségi gyermekprogramok támogatása” című felhívás keretében.

 

A program célja a kérelmező ellátási területén a putnoki járásban tapasztalható hiányzó szakemberhiány csökkentése, humán szolgáltatások kapacitásbővítése, a szakemberek közötti együttműködések erősítésével, valamint helyi önszerveződő közösségek létrehozása, közösségi házak, ifjúsági pontok kialakítása, amelyek tevékenységük révén hozzájárulnak a szegénység csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai és iskolán kívüli képesség – és készségfejlesztéséhez, továbbtanulási arány növeléséhez, illetve a korai iskola elhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű személyek, családok jövőképének alakításához.

 

A projektről

A projekt elsődleges célcsoportját a putnoki járás területén élő 0-17 közötti gyermekek alkotják. További elérendő célcsoport a gyermekek szülei, családtagjai, illetve a gyermekekkel foglalkozó humán szakemberek. Valamennyi Putnok járásban található település rendelkezik Helyi esélyegyenlőségi programmal. A célcsoport igényei az MTA által ajánlott adatlapokon, illetve konzultációk keretében felmérésre kerültek, a projekt szolgáltatásai a felmért kapacitáshiányos területekre került megtervezésre.

Főbb programelemek:

 • Stratégiaalkotás, stratégiai koordináció, melynek keretében létrehozásra kerül a Gyerekesély Bizottság, amelynek feladata a projekt szakmai lebonyolításának ellenőrzése, segítése.

 • Az adminisztratív tevékenységek lebonyolítására, valamint a program helyi megvalósítását segítve létrehozásra és működtetésre kerül a Kistérségi Gyerekesély Iroda, amely tevékenységeit a Bizottság irányításával végzi, vezetését a projekt szakmai vezetője látja el.

 • Szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése valósul meg elősegítve a tapasztalatcserét, illetve a szervezetek közötti együttműködést.

 • Helyi szükségleten alapuló szolgáltatások hozzáférésének javítására – a helyi igényeket figyelembe véve – különböző szakemberek kerülnek bevonásra. (gyógypedagógiai, egészségügyi, pszichológiai, pályaorientáció, gyermekjóléti és szociális stb.)

 • Több településen kialakításra kerülő közösségi terek alkalmasak lesznek: közösségi programok lebonyolítására, közérdekű információkhoz való helyben hozzáférés javítására, napközbeni ellátás biztosítására, ezzel hozzájárulva a helyi közösségépítéshez, fejlesztéshez.

  • Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek megvalósításával a hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik esetében csökkenthető a káros szenvedélyek kialakulásának veszélye.

  • Az egészségügyi szűrővizsgálatokkal megelőzhetővé válik a különböző betegségek kialakulása, amely hosszú távon nem csak az érintett család életfeltételeit javítja, de össztársadalmi szinten is pozitív hatással bír.

 • A térségben a hiányzó szolgáltatások pótlásán túl feltétlenül célunk elindítani és elterjeszteni olyan programokat, amelyek e célt szolgálják. Ilyenek elsősorban a Biztos Kezdet, gyerekház és tanoda jellegű, programok, de szükség van folyamatos egyeztetésekre, intenzív és gyakori közös munkára.

 • A kötelező tevékenységek megvalósítása során több innovatív program megvalósítását is tervezzük, sor kerül a Máltai Szeretetszolgálat mozgó játszótér módszertanának adaptálására, valamint egy nemzetközi mintaprogram („School gardens”) meghonosításának adaptálására, mely kifejezetten a hátrányos helyzetű térségekben élő tanulók számára, a mezőgazdasághoz kötődő, tanórán kívüli gyakorlati jellegű tevékenységek megvalósítását foglalja magába. A foglalkozások elegendő alapot nyújtanak kiskert vagy háztáji gazdaság működtetéséhez, vagy felkeltik a tanulók érdeklődését a szakirányú továbbtanuláshoz.

 • A programok között a fiatalok számára találhatóak olyan programelemek is, amelyek a 4. ipari forradalomnak nevezett változásokhoz való alkalmazkodásukat segíti a készségfejlesztés, a pályaválasztás során.

A jelen projektben tervezett tevékenységek szolgálnak alapul az EFOP-2.1.2 programban tervezett fejlesztésekhez.

 

Kedvezményezett: Putnok Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.

 

Projektazonosító: EFOP-1.4.2-16-2016-00031

A projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2022.09.30.

A projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége: 500.000.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%.